Koopmans Bode (1803-1804)

Titelbeschrijving
De Koopmans Bode. Een Commerciëel Weekblad.

Periodiciteit
Reeds op 10 november 1803 wordt in een advertentie in de Amsterdamse Courant melding gemaakt van de Koopmans Bode. Voor nr. 46 van dit weekblad wordt geadverteerd in de Amsterdamse Courant van 10 mei 1804.
Er zouden 65 nummers hebben bestaan volgens opgave in Saakes’ Naamlijst van 1804 (p. 11, 94).

Bibliografische beschrijving
In kwarto.

Boekhistorische gegevens
Het blad is uitgegeven bij W. Wijnands, achter de Beurs te Amsterdam.

Inhoud
In de Amsterdamse Courant van 10 november 1803 meldt het verhuurdersbedrijf Siegfried & Comp aan de Keizersgracht te Amsterdam in een advertentie dat ’ten voorsz Comptoire veele Associatiën [zyn] te bevraagen, allen successivelyk geädverteerd in het Weekblad DE KOOPMANS BOODE […]’.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG): NIBG (Perscollectie) PM 1011 (nr. 59, 8 augustus 1804).

André Hanou
update 1-10-2021