Kortryksch Nieuws-Blad (1814-1816)

Titelbeschrijving
Kortryksch Nieuws-Blad.
Titelvariant:
Cortrycksch Nieuws Blad (volgens De Smet (1953)).

Periodiciteit
De krant verscheen van voorjaar 1814 t/m 18 juni 1816. De oudst bewaard gebleven aflevering is van 3 januari 1815 (nr. 95). Omdat de krant tweemaal per week verscheen, dateert nr. 1 van februari 1814.
Uitgevers waren van overheidswege verplicht om voor 10 oktober 1814 aan te tonen dat hun nieuwsbladen voldoende abonnees hadden. Deden ze dat niet, dan moesten zij hun bladen beëindigen. Aangezien de intendant van het departement Kortrijk het overzicht van de uitgever van het Kortryks Nieuws-Blad pas op 25 november ontving, werd de krant een voorlopig verbod opgelegd. Haastig kwam de uitgever in actie met als resultaat dat hij bij Koninklijk Besluit van 13 december 1814 alsnog toestemming kreeg om het Kortryksch NieuwsBlad te continueren.
Op 21 juni 1816 meldde de uitgever in zijn eigen Feuille de Courtrai, dat hij met zijn concurrent, de uitgever van de Gazette van Kortryk (1814-1816) was overeengekomen dat beide Vlaamstalige bladen zouden ophouden te bestaan.

Bibliografische beschrijving
Vanaf 3 januari 1815 droeg de krant, 4 pagina’s groot in tweekoloms opmaak, op de voorpagina het wapenschild van het Koninkrijk der Nederlanden.

Boekhistorische gegevens
De krant werd gedrukt en uitgegeven door R. Gambart de Courval, uit Kortrijk.
Over de oplage zijn we geïnformeerd dankzij het feit dat kranten vanaf 23 oktober 1814 alleen mochten voortbestaan indien ze meer dan 300 abonnees hadden. Hoewel Gambart een lijst van 337 namen kon overhandigen, had de sous-intendant van Kortrijk er zijn twijfels over: ‘beaucoup de personnes qui ne sont pas d’une condition à tenir une feuille périodique’.
De abonnementsprijs bedroeg op 3 januari 1815: 14 frank per jaar.

Inhoud
Nieuwsblad.
Toen Louis Blanchet, uitgever van het concurrerende blad Gazette van Kortryk (1814-1816), in oktober 1814 de vereiste abonnementengegevens voorlegde aan de sous-intendant van Kortrijk, sprak deze over het Kortryksch Nieuws-Blad als een blad ‘qui est constamment d’une aridité et d’une monotonie rébutante’. Het blad werd bestempeld als slaapverwekkend (‘la soporofique feuille de Courtrai’).

Relatie tot andere periodieken
De belangrijkste concurrent van het Kortryksch Nieuws-Blad was de Gazette van Kortryk (1814-1816) van Louis Blanchet.
Het Kortryksch Nieuws-Blad is de opvolger van Feuille d’Affiches, Annonces et Avis divers de Courtrai (1811-1812) en Annonces et Avis divers de Courtrai (1812-1814). Beide bladen werden eveneens gedrukt door Gambart de Courval. Hij vreesde concurrentie van de Gazette van Kortryk. Toen deze krant ophield te bestaan, wijzigde Gambart zijn koers, stopte met zijn eigen Vlaamstalige krant en kwam met een Franstalig blad uit: Feuille de Courtrai (1816-1830).

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 1602 B 6 (diverse nrs.; oudste nr. 3 januari 1815 en laatste nr. 18 juni 1816)

Literatuur
¶ J. Huyghebaert, ‘Wat Jacob Goethals-Vercruysse tot schrijven bewoog’, in: Biekorf 94 (1994), p. 227-247
¶ H. de Graer, W. Maervoet, F. Martens et al., Repertorium van de pers in West-Vlaanderen 1807-1914. De arrondissementen Oostende, Brugge, Diksmuide, Ieper, Kortrijk, Tielt en Veurne (Leuven/Parijs 1968), p. 262-264
¶ J. de Smet, ‘De nieuwsbladen in West-Vlaanderen. 1814-1815 en 1825’, in: Biekorf 54 (1953), p. 185-191.

Rietje van Vliet