Kraaij (1809)

Titelbeschrijving
De Kraaij. Een weekblad, het Fransch tooneel betreffende (nrs. 1-6).
La Corneille (nrs. 7-10; aldus Saakes’ Naamlijst 1809, p. 71)
Le Perroquêt (nrs. 11-12; aldus Saakes, p. 95).

Periodiciteit
Nr. 1 wordt in de Koninklijke Courant van 9 mei 1809 genoemd in een lijstje recent verschenen maand- en weekbladen. Volgens Saakes’ Naamlijst zouden er in 1809 minimaal 12 nrs. zijn verschenen.
La Corneille werd, aldus Verheijen (2017) door de minister geheel verboden, waarbij de burgemeester wegens nalatigheid werd berispt. Het blad verscheen na het verbod onder de nieuwe titel Le Perroquêt.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Amsterdam, bij Hendrik Moolenijzer.
Prijs ƒ 1:4:0.

Inhoud
Blijkens de ondertitel was De Kraaij een weekblad over ‘het Fransch tooneel’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ Bart Verheijen, Nederland onder Napoleon. Partijstrijd en natievorming (1801-1813) (Nijmegen 2017), p. 156-163, i.h.b. p. 157.

André Hanou
update 18-6-2023