Kraam, Trouw en Rouw Bericht (1783-1784)

Titelbeschrijving
Het Kraam, Trouw en Rouw Bericht voor de maand maart.

Periodiciteit
In de Leeuwarder Courant van 23 augustus 1783 wordt voor nr. 1 (het julinummer) van dit maandblaadje geadverteerd.

Bibliografische beschrijving
Groot octavo.

Boekhistorische gegevens
Beide exemplaren: Ljouwert, J.C. Tophuizen.
Advertenties in de Leeuwarder Courant geven als prijs: 1½ stuiver.

Medewerkers
In genoemde advertentie vraagt Tophuizen aan alle ‘Organisten, Schooldienaaren en Aanspreekers, met opene Briefjes by het eindigen van ieder Maand, hun Lieder bericht uit de Steeden en Dorpen toe te laaten komen’.

Inhoud
In de Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen (1803) staat een artikel over rouwberichten, waarbij verwezen wordt naar de ‘Kraam-, Trouw- en Rouw-berichten’ in kranten (p. 370). Uitgever Tophuizen zag er klaarblijkelijk brood in om voor Friesland er een apart uitgaafje van te maken.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: PM 4836 (augustus 1783)
¶ Leeuwarden, Tresoar: Pb 16224 (3 maart 1784)

Rietje van Vliet