Kreelis en Diewertje, Louw en Grietje (1806)

Titelbeschrijving
Kreelis en Diewertje, Louw en Grietje. Zamenspraak over de Tegenwoordige Tyden.

Periodiciteit
Er is slechts 1 aflevering bewaard gebleven, vermoedelijk uit mei/juni 1806. Dit eerste nr. eindigt met de volgende mededeling:

Indien onder onze Vrouwtjes meêr nieuwsgierige Diewertje [sic] gevonden worden, dan zullen wy vervolgen de gesprekken van deeze eerlyke Luidjes uittegeeven, maar wy staan zo min in voor hunne denkwys als voor de echtheid hunner tydingen, immers voor als nog.

Vermoedelijk is het bij deze ene aflevering gebleven.

Bibliografische beschrijving
De bewaard gebleven aflevering telt 16 pagina’s in octavo.

Boekhistorische gegevens
Colofon: ‘Amsterdam. In het Expeditie-kantoor van de STER, in de Warmoesstraat No. 2’.

Inhoud
Aanleiding tot de uitgave van dit volksblaadje is de benoeming van Lodewijk Napoleon tot koning van Holland, na het overlijden van Willem V op 9 april 1806. Met de benoeming van een koning kwam een einde aan het Bataafsch Gemeenebest. De discussie gaat over het al dan niet inlijven van de Republiek bij Frankrijk en over het koninkrijk als staatsvorm.

Relatie tot andere periodieken
De titel verwijst naar de veelsoortige populaire samenspraken tussen Louw en Krelis, en Grietje en Diewertje, die in de jaren tachtig zijn verschenen.

Exemplaren
¶ Utrecht, Universiteitsbibliotheek: Br *CCCVIII* 6 (nr. 1)
Full text

Rietje van Vliet