Krijgskundig Magazyn (1808)

Titelbeschrijving
Krijgskundig Magazyn. 1ste stuk. Onderzoek over het hoofdbeginsel der krijgs-inrichtingen.

Periodiciteit
Saakes maakt in zijn Naamlijst van 1808 melding van het verschijnen van het eerste stuk (p. 450). Dongelmans noemt in zijn biografie van Immerzeel Junior een prospectus voor het blad, medio 1807, in bezit van de Vereniging ter Bevordering des Boekhandels, waarin gesteld wordt dat het blad ‘onder de hooge goedkeuring van […] den Minister van Oorlog en van het Koningryk Holland zal worden uitgegeven; en zegt dat er vermoedelijk te weinig intekeningen zijn geweest om het project financieel te kunnen dragen’.

Boekhistorische beschrijving
Immerzeel en Comp., te Den Haag.

Medewerkers
Volgens genoemde prospectus zijn de auteurs Friedrich Wilhelm VON MAUVILLON (1774-1851) en J.D. DOORMAN (1770-1827).
De Duitser Mauvillon, uitmuntend schaakspeler, was in dienst van het Staatse leger en lag in garnizoen in Den Haag. Ook Doorman was militair; hij werd in 1808 aangesteld als chef van het Bureau der Artillerie bij het ministerie van Oorlog. Toen Nederland bij Frankrijk werd ingelijfd, werd hij ontslagen en begon hij een boekhandel te Amsterdam.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841). Het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar in de eerste helft van de negentiende eeuw (Amstelveen 1992), p. 240-241, 336.

André Hanou