Kronijk of Korte Opgaaf der Gewigtigste Gebeurtenissen (1802-1811)

Titelbeschrijving
Kronijk of Korte Opgaaf der Gewigtigste Gebeurtenissen, Bijzonder met opzicht tot de Fransche revolutie en haare gevolgen, zedert het laatst van 1788. Voornamelijk getrokken uit de Fransche Leidsche Courant. Door H.C. Serrurier. Eerste [enz.] stukje. 1788-1793 [behandelde periode gewijzigd in de volgende zeventien stukjes].

Periodiciteit
Blijkens de titelpagina’s verschenen de eerste tien afleveringen (‘stukken’) in 1802. De daarop volgende aflevering nr. 11 in 1803, nr. 12 in 1805, nr. 13 in 1806, nr. 14 in 1807, nr. 15 in 1808, nr. 16 in 1809, nr. 17 in 1810, nr. 18 in 1811.

Bibliografische beschrijving
In octavo. Elk stukje bevat vóór het arabische gepagineerde gedeelte, 2 ongenummerde pagina’s, met de eigen titelpagina. De uitzondering is het eerste stukje, met een voorwerk van 12 pagina’s. Daarin volgt, na de titelpagina, een opdracht ‘Aan ridder van Kinsbergen’.
De afleveringen bevatten 100 pagina’s (nr. 1), 72 (nr. 2), 118 (nr. 3), 114 (nr. 4), 130 (nr. 5), 120 (nr. 6), 114 (nr. 7), 96 (nr. 8), 112 (nrs. 9 en 10), 128 (nr. 11), 144 (nr. 12), 146 (nr. 13), 144 (14), 136 (15), 140 (nr. 16), 142 (nr. 17), 118 (nr. 18).

Boekhistorische gegevens
Het impresssum volgens de titelpagina luidt: ’s Hage, bij Vosmaer en Zoon (nr. 1-14); de gebroeders Vosmaer (nr. 15-16); ‘’s Hage, Ter Drukkerije van de Gebroeders Vosmaer: wordt uitgegeeven bij de Gebroeders van Cleeff, te ’s Hage en te Amsterdam’ (nrs. 17-18).
De prijs voor de afleveringen varieerde van 10 tot 16 stuivers. Er bestond verschil in kwaliteit: de eerste tien nummers bijeen kostten ƒ 7:10 bij gewoon papier, maar bij ‘best papier’ was de prijs ƒ 10:10. Zie Saakes’ Naamlijst van december 1803 (p. 474) en 1811 (p. 213).

Bij dezelfde uitgevers verscheen tevens een vertaling van de stukjes als Chronique, ou exposé succint des événemens les plus importans (1802-1810).

Medewerkers
Hendrik Cornelis SERRURIER (1754-1812) was een Amsterdams koopman en magistraat. Hij beheerde het vermogen van admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen en was diens testamentair-executeur. Hij was curator van het Instituut van Talen, Kunsten en Wetenschappen te Elburg.

Inhoud
De afleveringen behandelen achtereenvolgens de op de titelpagina’s aangegeven periode: 1788-1793 (nr. 1), 1794 (nr. 2), 1795 (nr. 3), 1796 (nr. 4), 1797 (nr. 5), 1798 (nr. 6), 1799 (nr. 7), 1800 (nr. 8), 1801 (nr. 9), 1802 (nr. 10), 1803 (nr. 11), 1804 (nr. 12), 1805 (nr. 13), 1806 (nr. 14), 1807 (nr. 15), 1808 (nr. 16), 1809 (nr. 17), 1810 (nr. 18).
In de opdracht van het eerste stukje blijkt dat Serrurier bij het begin van zijn werk een antirevolutionaire motivatie heeft gehad. Hij memoreert dat zijn vriend, admiraal Van Kinsbergen, in februari 1795 met geweld uit diens woning is gehaald. Hij had ook een afkeer van Robespierre, en de guillotine. Reeds in 1794 had hij besloten de gewichtigste voorvallen van de Franse revolutie te boek te stellen.
Er wordt, zo mogelijk dagelijks, opgave gedaan van de gewichtigste gebeurtenissen, ontwikkelingen, veldslagen, voorvallen, onderhandelingen, wetten. Uit de selectie blijkt overigens nauwelijks iets van Serruriers poltieke voor- of afkeuren.

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: 232 D 6-9 (nrs. 1-13), 968 D 6-8 (nrs. 14-18)
¶ Full text nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr. 13, nr. 14, nr. 15, nr. 16, nr. 17 en nr. 18

Literatuur
¶ R.B. Prud’homme van Reine, Jan Hendrik van Kinsbergen 1735-1819. Admiraal en filantroop (Amsterdam 1990), p. 316, 336-338, 349, 351, 397, 406, 422.

André Hanou