Kronyke van den Dag (1793)

Titelbeschrijving
Kronyke van den Dag.

Periodiciteit
Er zijn slechts twee afleveringen bekend: van donderdag 7 maart en zondag 10 maart 1793.
Aan het einde van nr. 1 noteert de uitgever:

Indien ons Blad genoegzaeme Liefhebbers vind om de kosten van deszelfs Druk goed te maeken, zullen wy allen vlyt ten dienste van ’t Publiek aenwendende, dry Bladeren ter week tragten uyt te geven.

De belangstelling lijkt weliswaar voldoende, maar de herovering van de Zuidelijke Nederlanden door de Oostenrijkers, op 18 maart 1793, heeft de uitgeefplannen in de kiem gesmoord.

Bibliografische beschrijving
Het blad telt 8 pagina’s in octavo.
Het titelblok bevat van boven naar beneden de volgende gegevens: het volgnummer, de titel, verschijningsdag en –datum, het motto ‘Vires aquirit eundo’ (Men wint gaandeweg aan krachten). Boven de tekst, met grote begininitiaal, staat in cursief de titel van het hoofdartikel. In nr. 2 is het motto uit het titelblok verdwenen.

Boekhistorische gegevens
Het blad heeft geen impressum of colofon. Smeyers (p. 536) noemt Gent als drukplaats.

Inhoud
De Kronyke van den Dag is een republikeins strijd- en informatieblad. Zo roept nr. 2 de lezers op: ‘Republikaensche Soldaeten! verlaet uwe schuylplaetsen, vliegt onder den Standaert van glorie; gy moet thans uw ruste, voor het geluk dat u wagt, opofferen’.
De berichten hebben betrekking op Gent, Londen, Bordeaux, Luik, Frankurt. Ze gaan vooral over oorlogshandelingen en naderende Oostenrijkse troepen. In nr. 2 wordt een opgave gedaan van de omvang van de Franse troepen (p. 13) en van de hoeveelheid manschappen die per Frans departement geleverd moeten worden (p. 14).

Exemplaren
¶ Gent, Universiteitsbibliotheek: A 58466
¶ Full text nr. 1 (7 maart 1793) en nr. 2 (10 maart 1793)

Literatuur
¶ H.J. Vieu-Kuik en J. Smeyers, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, deel 6 (Antwerpen/Amsterdam 1975), p. 537.

Rietje van Vliet