Kunst om Geld te Winnen (1777)

Titelbeschrijving
De Kunst om Geld te Winnen; Zo wel voor het Gemeene Land, als voor de byzondere Ingezetenen, zo als ze by de beschaafde Volken, in de vier Waareld-deelen geoeffend wordt; Met de daar toe behoorende Raadgeevingen, om telkens gelukkig en vergenoegd te leeven, in alle de Staaten van de Maatschappye. Of, de Huishoudkunde, in den Staat, in de Stad, op het Land, te Water enz. Door een Genootschap onder de Spreuk: Adde Parum Modico [vert. Voeg een beetje bij een beetje].

Periodiciteit
Het bestaan van dit tijdschrift is bekend door de Prospectus van een weeklyksch blad, onder den titel De Kunst [enz.]. Volgens deze op 1 juli 1777 gedateerde prospectus zou ‘het eerste stuk op woensdag den eersten October 1777, het licht zien en op alle woensdagen door de overigen gevolgd worden’ (p. 4).

Boekhistorische gegevens
‘Gedrukt voor rekening van de Schryvers’ (prospectus, p. 1). Na de opmerking dat men kan intekenen bij de ‘Hoofddebitant van dit Werk’, M. Schalekamp, volgen als andere adressen (p. 4):

Te Alkmaar, by de Wed. Maagh en Verlaan, Arnhem, Nyhof, en Troost. Amersfoort, Pannekoek. Campen Haine. Delft, van der Smout en Poelman. Dordrecht, A: Blusse en Zoon, van Braam enz. Deventer, Leemhorst. Enckhuysen, Klenk. Franeker, Roman en Ippinga. Gorinchem, Goetzée. Gouda, van der Klos en Verblauw. Goes, Huisman. Groningen, Huizing, Groenwold, Bolt, enz. Haarlem, Bosch en Tydgaat. ’s Haage, Thierry, Wynands, Bouvink, Mensert, van Thol enz. Harlingen van der Plaats. ’s Hertogenbosch, J. en H. Palier. Hoorn, Vermande, Leeuwarden, Chalmot en Tresling. Leiden, S:J: Luchtmans, Luzac en van Damme, Van der Eyk en Vygh, Herding, Wed. Honcoop enz. Middelburg A: en W: Abrahams, Bohemer en Gillissen. Nymegen, Wolfsen. Rotterdam, Arrenberg, Beman, Bothal, D: en A: Vis enz. Schiedam Poolman. Utrecht, G. T. en A. van Paddenburg, Wed. van Poolsum, Schoonhoven en Comp., van der Veer enz. Vlissingen, Corbelyn. Wageningen, Sandelyn. Zutphen, van Bulderen. Zwolle, Clement en Tyl.

Exemplaren
¶ Geen exemplaar gevonden.
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: KVB PPA 517:10 1777 (prospectus).

André Hanou