Lectuur van Smaak (1808)

Titelbeschrijving
Lectuur van Smaak.

Periodiciteit
Het eerste nummer van dit periodiek komt als zodanig voor in Saakes’ Naamlijst 4 (1808), in de maand maart (p. 408); en nrs. 2 en 3 bij idem in de maand mei (p. 423).

Bibliografische beschrijving
In groot octavo.

Boekhistorische gegeveens
J.F. Nieman, te Amsterdam. Prijs elk nummer: 10 stuivers.

Inhoud
De afleveringen hebben volgens Saakes de volgende inhoud:

  • Nr. 1: ‘De Nieuwjaarswenscher, Dag en Nacht. Over de Nemesis. De toeneming in weelde, eene bron van ligchamelijke verzwakking. Was de Wereld, in vorige eeuwen, beter of slechter, dan nu, en in welk opzigt? De Wetten der Kunst. Studie der Antieken en Archaeologie der Kunst. Gevoelig en teeder. Ontwerp eener Zedelijke Inënting; en Allerlei’.
  • Nr. 2: ‘Vlugtige Gedachten over den staat der Onsterfelijkheid. De Griekinnen der oude wereld. De drie Flesschen: een Pendant tot Lessings drie Ringen. Een ongeleerde Brief, met geleerde Noten. Kunstberigten uit Switserland, van het Jaar 1807. De Schouwburgen te Parijs. De Komeet. De Lente, enz.
  • Nr. 3: ‘Fragment uit de nog ongedrukte Levensbeschrijving van Fredrik Gedike, door F. Horn. De Parijzenaars. Het Reisje van een’ Dag, enz.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou