Leerredenen voor den Huislijken Godsdienst (1802)

Titelbeschrijving
Leerredenen voor den Huislijken Godsdienst van den Gemeenen Man.

Periodiciteit
Het eerste stukje hiervan wordt opgegeven door Saakes in zijn Naamlijst van mei 1802 (p. 325), het tweede in augustus 1802 (p. 350). Waarschijnlijk zijn er hierna geen afleveringen meer verschenen.

Bibliografische beschrijving
In octavo

Boekhistorische gegevens
Leiden, D. du Mortier en zoon.
De prijs van nr. 1 bedroeg volgens opgave bij Saakes in mei 1802 ƒ 0:1:8, tenzij men ‘bij getalen, om aan de Armen uit te deelen’ exemplaren wil ontvangen voor 1 stuiver (p. 325). Dezelfde bedragen gelden voor nr. 2 (Saakes, augustus 1802, p. 350).

Inhoud
Deze religieus-educatieve stukjes zijn blijkbaar bedoeld voor achtereenvolgende zondagse (?) gesprekken in protestante kring. De inhoud is volgens Saakes de volgende. Stukje 1: ‘Inh. 2 Leerredens over Lucas vii: 22, laatste deel.’ Stukje 2: ‘Inh. Leerr. over Joann. vi:27 en Thessal. III:12’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou