Leerzaame Redenaar (1799)

Titelbeschrijving
De Leerzaame Redenaar.

Periodiciteit
Titel van dit dinsdags weekblad volgens de advertentie in de Amsterdamse Courant van 16 april 1799. Saakes noemt in zijn Naamlijst van december 1799 de nrs. 1-5 (p. 95).

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Te Amsterdam, bij J.F. Nieman.
Nr. 1 kostte blijkens genoemde advertentie 1½ stuiver. De nrs. 1-5 kostten volgens Saakes in december 1799 ƒ 0:7:8 (p. 95).

Medewerkers
De uitgever meldt in de Amsterdamse Courant van 16 april 1799 over dit weekblad:

Alle Redevoeringen, van tyd tot tyd gedaan, worden in het Constitutioneel Gezelschap, onder de Zinspreuk: Vryheid, Ondeelbaarheid en oprechte Trouw, te Amsterdam, en door genoemd Gezelschap den Druk waardig gekeurd, zullen den inhoud van dit alleszins nuttige Weekblad uitmaken.

Het protestantse gezelschap kwam wekelijks bij elkaar in De Monnik, op den hoek van de Oudezijds Achterburgwal te Amsterdam.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou