Leerzaame Verteller (1794-1795)

Titelbeschrijving
De Leerzaame Verteller.

Periodiciteit
Tweewekelijks blad, waarvoor voor het eerst werd geadverteerd in de Rotterdamse Courant van 2 oktober 1794. Het bestaan van ten minste drie afleveringen is bekend via Saakes’ Naamlijst. Deze meldt in januari 1795 (p. 108): ‘De Leerzaame Verteller. No. 1 Een blad, ’t welk om de 14 dagen met 1 No zal vervolgd worden. gr. 8vo’. In december van datzelfde jaar, p. 208, geeft Saakes nrs. 1-3, ‘Compleet’.

Bibliografische beschrijving
In groot octavo.

Boekhistorische gegevens
‘Te Rotterdam, bij A. Groenendijk’. De prijs bedroeg 2 stuivers.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou