Leesgeschenk voor de Nederlandsche Jeugd (1791-1792)

Titelbeschrijving
Leesgeschenk voor de Nederlandsche Jeugd, door C. Muller, predikant te Zyderveld.

Periodiciteit
Uit het oogpunt van periodiciteit is het Leesgeschenk een twijfelachtig item. Bij de eerste twee deeltjes (1791, 1792) vindt men op de titelpagina ‘Eerste stukje’ en ‘Tweede stukje’, terwijl de auteur, in het op 25 maart 1792 gedagtekende voorbericht bij dat tweede stukje, schrijft bij goede afname nog een derde, en misschien zelfs een vierde stukje te zullen laten volgen.
Van die stukjes is niets bekend. Maar wellicht kwamen die onder een andere titel uit, zoals, door Muller, de Nuttige uitspanningen voor de Nederlandsche jeugd (1796) of de Laatste vruchten voor de Nederlandsche jeugd (1798).

Bibliografische beschrijving
Het eerste stukje bevat IV + 64 pagina’s in octavo. In het voorwerk staat een voorbericht van de schrijver, gedateerd 4 november 1791. Hierin meldt deze tot het Leesgeschenk geïnspireerd te zijn geworden door het verlangen dat er op dit terrein meer moest gebeuren, uitgesproken door IJsbrand van Hamelsveld in diens Zedelijke toestand der Nederlandsche natie (1791).
Het tweede stukje bevat IV + 68 pagina’s.

Boekhistorische gegevens
De titelpagina van het eerste stukje meldt: ‘Te Rotterdam, By Nicolaas Cornel, Boekverkooper, 1791’. Het volgende stukje verscheen bij dezelfde.
Saakes meldt in zijn Naamlijst van februari 1792 dat het eerste stukje 4 stuivers kostte (p. 190).
In 1803 verscheen Cornel een vierde druk van nr. 2. De Algemene Konst- en Letterbode van 1834 noemt het bestaan van een achtste druk van Mullers Leesgeschenk (p. 384).

Medewerkers
Van de predikant-auteur Cornelis MÜLLER is niets bekend.

Inhoud
De stukjes bevatten telkens een twintigtal teksten. Dat kunnen zijn: een gesprek tussen kinderen; een gesprek tussen vader en zoon; een gebed; een moreel verhaaltje. De thematiek zal duidelijk zijn aan de hand van enkele titels daarvan: ‘Het vreesächtig kind’; ‘De vermetele jongen’; ‘De schoonheid der natuur’.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: O 61-4852 (1)
Full text

Literatuur
¶ P.J. Buijnsters, Leontine Buijnsters-Smets, Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800 (Zwolle 1997), p. 288.

André Hanou