Leeslessen (1798)

Titelbeschrijving
Leeslessen.

Periodiciteit
Het eerste ‘nommer’ van deze lessen wordt gemeld door Saakes in zijn Naamlijst van mei 1798 (p. 446). In december 1798 worden de nrs. 1-2 beschouwd als ‘compleet’ (p. 506).

Boekhistorische gegevens
Amsterdam, P. van Buuren. Saakes noemt als prijs per aflevering 2 stuivers, en voor de twee afleveringen compleet: 4 stuivers.

Medewerkers
Blijkens het NNBW is de maker/schrijver: Frans VOORHOUT (1745-1823). Deze Alkmaarse onderwijskundige, patriot, is in 1798 overgaan naar de katholieke kerk. Voorhout schreef ook het periodiek Frans Voorhout aan zijne Medeburgers (1795).

Inhoud
De lessen zijn ‘rustende op de Leeswijzen van J.J. Schneiter en J.Ph. Dellebarre, overeenkomstig de Taalgronden van N. Hinlopen, die men in een plaats van Onderwijs zodanig in het gezicht der Leerlingen kan stellen, dat ’er verscheidene te gelijk uit onderricht worden’.
Een pendant zijn de Rekenlessen (1798) van Voorhout.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
NNBW deel 3, kolom 1341.

André Hanou