Leeuwarder Advertentieblad (1813-1814)

Zie Leeuwarder Courant (1752-heden).