Leidsche Zondagsche Rymkoerant (1739)

Titelbeschrijving
Leidsche Zondagsche Rymkoerant. Ter bruilofte van den heere Gerardus van Maanen, en mejuffrou Maria de Klopper. In den echt verbonden den VI. september MDCCXXXIX.

Periodiciteit
Dit is geen periodiek maar een eenmalige uitgave. Het woord ‘Rymkoerant’ in de titel rechtvaardigt niettemin een korte beschrijving in de ENT.
De datering is gebaseerd op de aanleiding van deze fictieve krant: het huwelijk van Gerardus van Maanen en Maria de Klopper te Leiden op 6 september 1739.

Bibliografische beschrijving
Een vel plano.

Boekhistorische gegevens
Fictief impressum:

Deeze Koerant wort uitgegeeven in de Minnebroersstraat, daar Cupido met zyn Familie in de Gevel staat. En zal vervolgt worden op den 6. September in de Jaare 1764. en 1789. beide incluis.

Medewerkers
De schrijver staat traditioneel op naam van de toneeldichter Jan VAN HOVEN (1681-1750), tevens acteur in het Haagse en Leidse toneelgezelschap van Jacob van Rijndorp. De toeschrijving is gebaseerd op de Extraordinaire Dingsdagsche Leydsche Rymcourant (1783).

Inhoud
Huwelijkscourant met snaakse, meestal erotische teksten. Plaatsnamen van de nieuwsberichten zijn bijvoorbeeld Eerlust, Liefjeshoek, Huwelykshaven en Maagdenburg. Het nieuws dateert uit een tijdsbestek van ongeveer drie weken, waarmee de verschillende stadia van de bruidstijd worden gesuggereerd. De advertenties zijn ook sterk erotisch getint.

Relatie tot andere periodieken
Voor het huwelijk van Felix de Klopper en Elzelina du Rieu, op 1 juli 1783, verscheen een Extraordinaire Dingsdagsche Leydsche Rymcourant, die sterke tekstuele gelijkenissen vertoont met de Leidsche Zondagsche Rymkoerant uit 1739.

Exemplaren
¶ Niet in STCN
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 128 A 37 (Rymkoerant) en 638A (Extraordinaire Dingsdagsche Leydsche Rymcourant: tussen de nrs. 78 en 79 van de Leydse Courant).

Literatuur
¶ Adèle Nieuweboer, ‘Huwelijkscouranten: een attractief mini-genre’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 15 (1992), p. 21-27.

Rietje van Vliet