Letterlyke en Prakticale Verklaring over den geheelen Bybel (1740-1792)

Titelbeschrijving
Letterlyke en Prakticale Verklaring over den geheelen Bybel of het Oude en Nieuwe Testament, ter bevordering van de kennisse der waarheid die na de godzaligheid is, beschreeven door den zeer beroemden godvrugtigen Heere Matthew Henry, in zyn leeven bedienaar des H. Euangeliums te Chester, na den vierden druk uit het Engelsch vertaald.

Periodiciteit
Het werk verscheen in afleveringen, elke paar maanden, zo blijkt uit de advertentie in de Leydse Courant van 9 december 1740:

Te Delft by Reinier Boitet is gedrukt, en in de Steden by de voornaamste Boekverkopers te bekomen: No. 1 van de Letterlyke en Prakticale Verklaring over den geheelen BYBEL of het OUDE en NIEUWE TESTAMENT, ter bevordering van de Kennisse der Waarheid die na de Godzaligheid is, beschreeven door den zeer beroemden Godvrugtigen Heere MATTHEW HENRY, in zyn leeven Bedienaar des H. Euangeliums te Chester, na den Vierden Druk uit het Engelsch vertaald […] in Quarto: de Prys is 22 Stuivers. NB. Dit Werk zal om de 2 of 3 maanden telkens met Gedeeltens, genummert I. II. III. enz., tot 22 stuivers ieder worden vervolgd en uitgegeeven worden. […] In het volgende Tweede Nummer zullen […].

Voor nr. 6 werd geadverteerd op 10 september 1742.
De onderdelen van deze uitgave verschenen gedurende de hele achttiende eeuw. Hoewel het hier in zeer strikte zin een ‘periodiek’ betreft, wordt deze titel hier slechts genoemd maar niet beproken: inhoudelijk sluit dit item niet aan bij de idee ‘periodiek’.

Boekhistorische gegevens
Na Boitet (1741-1758) waren de volgende drukker-uitgevers bij de uitgave betrokken: Justus L. van Essen uit Delft (1759-1762) en Dirk onder de Linden uit Amsterdam (1765-1792).

Medewerkers
Volgens opgave van de NCC bevat het werk niet alleen teksten van Matthew Henry (1662-1714), maar ook aanmerkingen en vertogen van onder anderen Thomas Stackhouse (1677-1752), en uitleggingen van Christoph Starke (1684-1744).

Exemplaren
¶ Nijmegen, Universiteitsbibliotheek: OD TBI 51 c 1-36 (62 delen in 50 banden).

André Hanou