Leydsche Courante (1633)

Titelbeschrijving
Leydsche Courante.

Periodiciteit
Het nieuwsblad wordt door de STCN gedateerd op oktober 1733. In hoeverre het een periodiek betreft, is onduidelijk.

Bibliografische beschrijving
Half vel folioformaat, aan beide zijden in twee kolommen met gothische letter gedrukt.

Inhoud
Volgens de STCN is het thema de vrijheid van godsdienst. Sautijn Kluit, die het krantje kennelijk heeft gezien, schrijft dat het een klacht betreft, gericht tegen de Leidse burgemeesters. Zij hadden tegen enkele Remonstranten vervolgingen in gang gezet naar aanleiding van hun bijeenkomsten. Leiden was, zo verklaarde de Remonstrantse Broederschap in 1632, voor haar leden een stad waar ‘het meeste perikel is’.
In hoeverre er verwantschap is met de ‘Leydtsche courante ghedruckt tot Leyden in october 1633’, waarvan R. Fruin gewag maakt in de Algemeene Konst- en Letterbode van 13 juli 1861 (p. 220), is ook voor Sautijn Kluit onduidelijk.

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: PAMFLT 1633 (exemplaar in maart 2009 zoek).

Literatuur
¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘Hollandsche Leidsche Courant’, in Handelingen en mededelingen van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde over het jaar 1871 (Leiden 1871), p. 3-86
¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘Leidsche couranten’, in: Nederlandsche spectator 15 juni 1867.

Hannie van Goinga