Lijst der Effecten, opgeroepen ter Inschrijving in ’t Grootboek (1808-1810)

Titelbeschrijving
Lijst der Effecten, welke tegen Oogstmaand (augustus) [enz.] aanstaande, ter inschrijving in het Grootboek der Publieke Schuld zijn opgeroepen.
Deze titel is conform Saakes’ Naamlijst van juni 1809 (p. 44). Elders in de Naamlijst wordt de verkorte titel gebruikt.

Periodiciteit
De datering van deze lijst is gebaseerd op de vermeldingen in Saakes’ Naamlijst. In december 1808 worden de nrs. 1-7 vermeld (p. 95), in juni 1809 een onbestemd nr. (p. 44) en in december 1810 de nrs. 8-16 (p. 191).

Boekhistorische gegevens
Uitgever was Nicolaas Cotray, te Amsterdam. De prijs per lijst bedroeg volgens Saakes (t.a.p.) 1 stuiver.

Inhoud
Als secretaris van staat (minister) trof Alexander Gogel onder raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck al voorbereidingen voor een Grootboek der Nationale Schulden, bestemd voor inschrijvingen op naam. Het achterliggende motief was om de conversie van gewestelijke schuldtitels in nationale schuldtitels te vereenvoudigen en om de beheerskosten te verlagen. Het Grootboek werd pas in 1809 onder koning Lodewijk Napoleon ingevoerd. De Lijst was een publicatie waarin periodiek de eigenaren van schuldtitels successievelijk in groepen werden opgeroepen deze aan te bieden ter inschrijving in het Grootboek der Publieke Schuld.

Exemplaren
Geen exemplaar getraceerd.

Literatuur
¶ J. Postma, Alexander Gogel (1765-1821). Grondlegger van de Nederlandse staat (Hilversum 2017)
¶ T. Pfeil, ‘Tot redding van het vaderland’. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813 (Amsterdam 1998)
¶ G. Vissering, ‘Brief van T. Vissering (1800) over de oprichting van een Grootboek der Nationale Schuld’, in: Economisch-Historisch Jaarboek 17 (1931) p. 148-162.

Rietje van Vliet