Lijst der Geconverteerde en te Converteerene Staatsschulden (1800-1806)

Titelbeschrijving
Lijst der Geconverteerde en te Converteerene Staatsschulden in Nationaale Schuldbrieven.

Periodiciteit
De datering is op grond van vermeldingen door Saakes in zijn Naamlijst. In september 1800 blijkt nr. 1 te zijn verschenen, ‘welke Maandelijks met een Nommer word vervolgd’ (p. 167).
De volatiele politieke situatie – waarbij de Bataafse Republiek in 1801 veranderde in het Bataafsch Gemeenebest en in 1806 in de Franse vazalstaat Koninkrijk Holland – maakte deze frequentie onhaalbaar. In december 1803 werden de nrs. 16-20 geattesteerd, als zijnde in het afgelopen jaar verschenen (p. 383). In december 1806 wordt de Lijst voor het laatst aangekondigd: het betreft nr. 38 (p. 287).

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
De Lijst werd uitgegeven te Amsterdam bij Nicolaas Cotray.
Prijs per aflevering: 1 stuiver (bron: Saakes).

Inhoud
Na de Bataafse omwenteling van 1795 nam de Nationale Vergadering in 1797 het besluit om de samensmelting van de gewestelijke schulden te aanvaarden als eerste stap op weg naar een nieuw, landelijk financieel stelsel. Deze unificatie van de financiën was de belangrijkste opgave die Alexander Gogel als eerste agent van Financiën in 1798 op zijn weg vond. Pas na zijn aantreden werd de conversie van de overheidsschuld concreet aangevat.
De afhandeling was in handen van een bureau Conversie bij zijn departement, later werd de afhandeling opgedragen aan de ontvangers der belastingen, die toen toch ook al de rente op de staatsleningen uitbetaalden. De Lijst was een publicatie waarin periodiek werd aangegeven welke schulditels waren geconverteerd, terwijl daarnaast de eigenaren van schuldtitels successievelijk in groepen werden opgeroepen deze aan te bieden ter omzetting in nationale schuldtitels.

Exemplaren
Geen exemplaar getraceerd.

Literatuur
¶ J. Postma, Alexander Gogel (1765-1821). Grondlegger van de Nederlandse staat (Hilversum 2017)
¶ T. Pfeil, ‘Tot redding van het vaderland’. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813 (Amsterdam 1998)
¶ L.S. Godefroi, De eerste fasen van de financiële unificatie van Nederland (1796-1801)(Rotterdam 1986).

Rietje van Vliet