Lijst der Laadingen (1804-1805)

Titelbeschrijving
Lijst der Laadingen van de scheepen, die te Rotterdam zijn ingeklaard.

Periodiciteit
Van deze Lijst verschenen niet meer dan elf afleveringen.
Saakes meldt in zijn Naamlijst van juli 1804 nr. 1 (p. 51), in december 1804 de nrs. 1-10 (p. 94) en in december 1805 nr. 11, ‘waarmede dezelve is opgehouden’ (p. 190).

Boekhistorische gegevens
Amsterdam, J.A. Crajenschot en B.J. Crajenschot.
Volgens Saakes in juli 1804 kostte elke aflevering 3 stuivers; een jaarabonnement kost ƒ 10 (p. 51). In december 1804 moest voor de nrs. 1-10 ƒ 1:10 worden neergeteld (p. 94), terwijl in december 1805 3 stuivers werd gevraagd voor alleen nr. 11 (p. 190).

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou