Lijst der Texten (1792)

Titelbeschrijving
Lijst der Texten, die in de voorgaande week en op den afgelopen Zondag, in de Nederduitsche en Fransche Gereformeerde Kerken binnen Amsteldam verklaard zijn, nevens een opgave der vervolgstoffen, met een zangstukjen, op den Catechismusstof toepasselijk.

Periodiciteit
Titel volgens Saakes’ Naamlijst van februari 1792, waar een ‘No. 1’ wordt genoemd en de opmerking dat deze periodiek ‘wekelijks met een Nommer word vervolgd’ (p. 183-184). In december 1792 meldt Saakes dat de nrs. 1-49 verschenen zijn, met ‘Tijtel’ (p. 272).
Latere melding van dit blad komt bij Saakes niet voor, zodat het mogelijk is dat deze poging tot religieus-didactische begeleiding van de gelovige tot één jaar beperkt gebleven is.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Geen drukker of uitgever bekend. Volgens Saakes kost iedere aflevering een stuiver. Voor de nrs. 1-49 moest ƒ 2:9 worden neergeteld.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou