Lijst van Obligatien (1808)

Titelbeschrijving
Lijst van Obligatien, enz., ten lasten van het Koningrijk Holland, welke ter registratie zijn opgeroepen.

Periodiciteit
De datering is op grond van vermeldingen door Saakes in zijn Naamlijst. In oktober 1808 wordt nr. 1 aangekondigd: ‘zullende naar rato der te doene Annonces tot Registratie worden gecontinueerd’ (p. 462). Dit suggereert dat de frequentie onregelmatig was. In december 1808 blijken er 6 nrs. te zijn verschenen (p. 479).

Boekhistorische gegevens
De Lijst werd uitgegeven te Amsterdam bij Nicolaas Cotray. Volgens Saakes (t.a.p.) kostte de Lijst 1 stuiver per stuk.

Inhoud
In de Bataafs-Franse tijd was het beheer van de omvangrijke staatsschuld een belangrijke opgave van de financiële politiek. Koning Lodewijk Napoleon zocht daarvoor onder meer zijn toevlucht in een wijziging van de financiële organisatie In 1808 benoemde de koning de staatsraad C.Ch. Six van Oterleek tot zelfstandige directeur-generaal van de publieke schuld, naast minister van Financiën Alexander Gogel. Six kreeg de expliciete opdracht om de administratie van de staatsschuld strikt op orde te houden, opdat de regering steeds nauwkeurig op de hoogte was van de omvang en het beloop daarvan. Vermoedelijk vloeide daar de Lijst uit voort, een publicatie waarmee de eigenaren van obligaties ten laste van het Koninkrijk Holland successievelijk in groepen werden opgeroepen deze ter registratie aan te bieden.

Exemplaren
Geen exemplaar getraceerd.

Literatuur
¶ J. Postma, Alexander Gogel (1765-1821). Grondlegger van de Nederlandse staat(Hilversum 2017)
¶ J.M.F. Fritschy, ‘Gogels “Compte Rendu au Roi” en de staatsfinanciën in het koninkrijk van Lodewijk Bonaparte’, in: De Negentiende Eeuw 30 (2006) p. 201-218
¶ T. Pfeil, ‘Tot redding van het vaderland’. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813 (Amsterdam 1998).

Rietje van Vliet