Luchthartige Wysgeer (1736)

Titelbeschrijving
Den Luchthartige Wysgeer. Beschouwende den Mensch en deszelfs Bedryven.

Periodiciteit
In nr. 8 van de Talmud (27 februari 1736) staat een kritische, zogenaamd ingezonden brief waarin de auteur van de Talmud dringend wordt geadviseerd zich weer te gaan wijden aan ‘de echte deugden, en de linksche kontradeugden der voorige en tegenwoordige Eeuwen’ (p. 64). Als antwoord kondigt de schrijver van de Talmud aan met een nieuw blad te zullen beginnen:

En tot een bewys van myn gezeg zal ik op Maendag, den … van de aanstaande maand van Maart opdaagen, onder den tytel van den Luchthartige Wysgeer, Beschouwende den Mensch en deszelfs Bedryven. 

Het moest een weekblad worden, maar op 25 maart 1736 had de drukker nog steeds geen kopij gekregen. Het is dan ook nooit verschenen.

Boekhistorische gegevens
Het in de Talmud aangekondigde nieuwe blad zou moeten verschijnen ‘in ’sGravenhage, By Cornelis de Ruyt, Boekverkooper in de Hoogstraat’.

Medewerkers
Het gaat hier om de kunstschilder en broodschrijver Jacob Campo WEYERMAN  (1677-1747), schrijver van diverse satirische tijdschriften.

Inhoud
‘Dat weekelijks blad vervat een natuurlijk konterfijtsel van den Mensch en deszelfs bedrijven, geschoeit op een nutte, vrolijke, en verstaanbaare stijl, die drie hooglijk in een schrijver vereyschte eygenschappen’, aldus de conceptadvertentie uit maart 1736.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend, want niet verschenen.

Literatuur
¶ K. Bostoen en A. Hanou, Geconfineert voor altoos. Het proces Jacob Campo Weyerman (1739) (Leiden 1997), p. 50-51.

Rietje van Vliet