Lutherschen Schoenmaker (1801)

Titelbeschrijving
De Lutherschen Schoenmaker, kost-schoolhouder en openbaar schrijver, – zig met leest, – spanriem, – plak en pen verweerende, tegens zeker voorheen Wel Eerwaardig genaamd zijnde man, naderhand representant! – thans schrijver van den Politieke blixem, enz. die hem noemd: Brummelius.

Periodiciteit
De Lutherschen Schoenmaker was een tweewekelijks blad, blijkens opgave van Saakes’ Naamlijst van september 1801: ‘zal om de veertien dagen met een No. vervolgd worden’ (p. 264). Saakes vermeldt echter in december 1801 dat deze titel: ‘is niet verder voortgezet’ (p. 286).

Boekhistorische gegevens
Den Haag, bij Jan Abraham van Drecht. Iedere aflevering kostte volgens Saakes ƒ 0:1:8.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou