Maandags Boeren Gesprek (1786)

Titelbeschrijving
Het Maandags Boeren Gesprek.

Periodiciteit
Van dit maandagse lunchblad zijn ten minste 13 afleveringen verschenen.

Bibliografische beschrijving
Elke aflevering telt 4 ongenummerde bladzijden in kwarto. Na de short title volgt de nummeraanduiding. De tekst is verdeeld over twee kolommen, door een verticale streep gescheiden.

Boekhistorische gegevens
Colofon nr. 1:

Dit blad zal alle Maandage ’s morgens om 12 Uuren uitgegeeven worden, te Amsterdam, by Arends; te Delft, by De Groot; ’s Hage, D’Agé; Overschie, Dekkers; Rotterdam, Hofhout, Hendrikse, Kraeft, Van Dyk, Bal, Van der Ven, Cornel en H. Wyt; te Leyde by Perk; Delfshave, by De Ree, en verder by de meeste Boekverkopers, a vier Duiten.

In latere afleveringen treedt in deze verkoperslijst enige wisseling op. Erbij komen onder anderen: Rosmuller (Den Haag), Kampman (Haarlem), Karssenberg (Deventer), Clement (Zwolle), Nortier (Vlissingen).

Inhoud
Orangistisch blad, bestemd voor het volk, vooral te Rotterdam en omgeving. De vorm is die van een samenspraak tussen twee boeren, Jaep en Kees (ook: Knelis). Kees bezoekt wekelijks Jaep (die te Overschie woont, een bekend oranje-nest) en brengt hem verslag uit van de ontwikkelingen in Rotterdam, ongeveer in de periode april-augustus 1786: nieuwe benoemingen, afzettingen, relletjes.
De toon is uitzonderlijk hard. Invectieven worden niet geschuwd. Als het even kan worden de woonplaatsen van de tegenstanders aangegeven. In het bijzonder worden aangevallen: de boekverkoper Christoffel Koenig, professor le Sage ten Broek, en de ‘verloope Kaeskooper’ Pieter ’t Hoen. Bewierookt daarentegen wordt professor Petrus Hofstede. Diens Apologie (1785) is verplichte literatuur.

Relatie tot andere periodieken
De aanval richt zich ook op Wybo Fijnje en diens Delfste Courant.

Exemplaren
STCN 153168277 (nrs. 1-6, 8-13)
Full text

André Hanou