Maandboek voor de Vrienden van Jezus (1790)

Titelbeschrijving
Maandboek voor de Vrienden van Jezus.

Periodiciteit
Maandblad, waarvan het bestaan bekend is dankzij de advertentie voor nr. 1 in de Utrechtse Courant van 26 juli 1790. Ook Saakes vermeldt deze aflevering in zijn Naamlijst van juli 1790 en dat het ‘Maandelijks met een Stukje vervolgd’ wordt (p. 33). In december 1790 geeft Saakes op dat nrs. 1-6 verschenen zijn (p. 76). Er zijn geen latere meldingen.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Uitgegeven te Utrecht, bij G.T. van Paddenburg en Zoon, en M. Schalekamp.
Prijs per ‘stukje’: 8 stuivers; de nrs. 1-6 waren verkrijgbaar voor ƒ 2:8 (Saakes).

Medewerkers
Volgens Saakes is de auteur M. HOUTKAMP (1758-1817). Deze zal dezelfde zijn als de te Renswoude geboren en in Enkhuizen gestorven predikant te Hoogkarspel, Mijnders Houtkamp. Deze werd in 1789 wegens zijn patriotse gevoelens uit zijn ambt ontzet, maar in 1795 hersteld. Hij publiceerde nogal wat patriotse teksten, zoals een gedicht op het afsterven van Capellen (1784) en een leerrede ten gunste van de burgerbewapening, besproken in de Vaderlandsche Letteroefeningen(1785).

Inhoud
De inhoud van nr. 1 van het Maandboek is opgegeven in genoemde advertentie en bij Saakes:

Eene Inleiding tot een Cantate. – Eene Cantate op Jesus geboorte. – Een Zangstuk op dezelven.– Ik ben de Alpha, enz. eene Beschouwing. – Hij is een Vader der Weezen, enz. eene Beschouwing. – Voor- en Tegenspoed, een rijmloos Vaars.

Advertenties voor de overige nrs. geven eveneens een beknopte inhoudsbeschrijving. De denkrichting van Houtkamp geeft aanleiding te veronderstellen dat dit religieuze maandboek eerder in vrijzinnige dan in dogmatische sfeer geschreven is.

Exemplaren
¶ Straatsburg, Bibliothèque Nationale et Universitaire

Literatuur
NNBW, deel 8, p. 860.

André Hanou
update 2-11-2021