Maandboek voor de Vrienden van Jezus (1790)

Titelbeschrijving
Maandboek voor de Vrienden van Jezus.

Periodiciteit
Maandblad, waarvan het bestaan slechts bekend is via Saakes’ Naamlijst. In juli 1790 meldt hij dat de eerste aflevering verschenen is en dat het ‘Maandelijks met een Stukje vervolgd’ wordt (p. 33). In december 1790 geeft Saakes op dat nrs. 1-6 verschenen zijn (p. 76). Er zijn geen latere meldingen.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Het blad werd uitgegeven te Utrecht, bij G.T. van Paddenburg en Zoon, en M. Schalekamp. De prijs per ‘stukje’ bedroeg volgens Saakes 8 stuivers; de nrs. 1-6 waren verkrijgbaar voor ƒ 2:8.

Medewerkers
Volgens Saakes is de auteur M. HOUTKAMP (1758-1817). Deze zal dezelfde zijn als de te Renswoude geboren en in Enkhuizen gestorven predikant te Hoogkarspel, Mijnders Houtkamp. Deze werd in 1789 wegens zijn patriotse gevoelens uit zijn ambt ontzet, maar in 1795 hersteld. Hij publiceerde nogal wat patriotse teksten, zoals een gedicht op het afsterven van Capellen (1784) en een leerrede ten gunste van de burgerbewapening, besproken in de Vaderlandsche Letteroefeningen(1785).

Inhoud
De inhoud van nr. 1 van het Maandboek is opgegeven bij Saakes:

Eene Inleiding tot een Cantate. – Eene Cantate op Jesus geboorte. – Een Zangstuk op dezelven.– Ik ben de Alpha, enz. eene Beschouwing. – Hij is een Vader der Weezen, enz. eene Beschouwing. – Voor- en Tegenspoed, een rijmloos Vaars.

De denkrichting van Houtkamp geeft aanleiding te veronderstellen dat dit religieuze maandboek eerder in vrijzinnige dan in dogmatische sfeer geschreven is.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
NNBW, deel 8, p. 860.

André Hanou