Maandelyke Uittreksels, of de Boekzael der Geleerde Waerelt (1733-1771)

Zie Boekzaal der Geleerde Wereld (1715-1863).