Maandelyks Boek-Nieuws (1793)

Titelbeschrijving
Maandelyks Boek-Nieuws.

Periodiciteit
In een prospectus meldt G. Roos, 6 juni 1793, dat het een nuttige zaak voor de boekhandel is als maandelijks telkens

een half of heel Blad of meer Bladen, (na maten my de Advertissementen door UE. toegezonden worde) uittegeven, van de Boeken welke by UE. Worden geannonceerd [in de Boekzaal der Geleerde Waereld namelijk], onder de Tytel van Maandelyks Boeknieuws.

Roos is voornemens dit blad gratis te verstrekken aan de kopers/abonnees van de door hem uitgegeven Staatkundige Historie van Holland of Nederlandsche Mercurius. Men hoeft slechts op te geven hoeveel exemplaren er van die Mercurius nodig zijn. Men kan dan advertenties in het blad plaatsen en het blad kan desgewenst achterin ingebonden worden bij de Mercurius. De eerste aflevering wordt verwacht op 1 juli. Volgt nog prijsopgave van die advertenties.
In een tweede prospectus, gedateerd 1 oktober 1793, verschaft Roos nadere informatie over de prijzen van advertenties (die altijd vóór de 20binnen moeten zijn) in het Boek-Nieuws. Roos zal ervoor zorgen, dat althans in Amsterdam het blad ‘altoos in de koffyhuizen en voornaamste Logementen ter lecture [ligt]’. Men kan exemplaren hiervan ook elders laten verspreiden. Roos geeft hiertoe een lijst van 31 boekverkopersadressen in het land.
Van het Boek-Nieuws is voorlopig nog slechts bekend de vierde aflevering, ‘voor de maand September 1793’.

Bibliografische beschrijving
Nr. 4 is in kwarto, gepagineerd 11-12. Rechtsboven het titelblok staat: ‘No. 4’.

Boekhistorische gegevens
De colofon meldt: ‘Te Amsterdam, bij G. Roos, Boekverkoper in de Huidenstraat’.

Inhoud
In nr. 4 vindt men berichten over inhoud en prijs van drie werken: J.E. Reuvens, Groot placaat boek; ‘Een werk over de medicinaale kruiden’ (bij J.C. Sepp en Zoon); De boode uit Thuringen (bij Roos en Ten Brink). Verder worden zeven boektitels genoemd die bij Roos in commissie ter verkoop liggen.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: CAHAIS 1791-1797:89 (nr. 4, en twee prospectussen).

André Hanou