Maandelyksche Uittreksels, of de Boekzael der Geleerde Waereld (1772-1811)

Zie Boekzaal der Geleerde Wereld (1715-1863).