Maandelyksche Vrye Gedagten (ca. 1787)

Titelbeschrijving
Maandelyksche Vrye Gedagten.

Periodiciteit
Over dit maandblad is niet meer bekend dan dat het genoemd is in 1789 en dat de auteur ook betrokken was bij de ‘s Gravenhaagsche en Rotterdamsche Post-Waagen (1785-1787). 

Medewerkers
De redacteur is de Voorburgse orangist Cornelius SILIAKUS, zo blijkt uit zijn Voorburghs korte gedenkzuil (1789). Op de titelpagina maakt hij zich bekend als ‘Schryver der ’s Gravenhaagsche en Rotterdamsche Postwagen, benevens de Maandelyksche Vrye Gedagten’.

Inhoud
Orangistisch blad.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Bronnen
¶ C. Siliakus, Voorburghs korte gedenkzuil, wegens de eerste aldaar opgerichte Oprechte Vaderlandsche Societeit ten platte lande, den eerste Maart 1787 (Rotterdam, Kraefft 1789).

Rietje van Vliet