Maandelykze Mercurius (1694)

Titelbeschrijving
Maandelykze Mercurius In zig Behelzende Al het voornaamste dat in het Christenryk en elders, soo ten opsigte van Staat als Oorlogs-Zaken is voorgevallen.

Periodiciteit
Maandelijks blad. Er zijn slechts 2 nrs. bekend. Op de titelpagina wordt aangegeven over welke periode het blad betrekking heeft: ‘In January [February], Anno 1694’.

Bibliografische beschrijving
In kwarto. De afleveringen hebben buiten de titelpagina p. 1-62, respectievelijk 1-54.
Het titelblok bevat alleen de titel.

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘Tot Leyden, Gedrukt, by Hendrik Drummond, 1694’.

Inhoud
Over de aanleiding om met deze mercuur te beginnen schrijft de auteur het volgende:

De begeerte, de Menschen in het algemeen, en in het bijzonder de Verstandige eygen, om niet alleen kennis te hebben van het geene hier en daar komt voor te vallen, maar ook van de Oorzaken, waar uyt het gebeurde als geboren is, heeft mij, zoo om deze begeerte te voldoen, als de gratigheyt, die het vertoeven verdrietig maakt, te verzaden, de Penne doen op, en voornemen, van alle maanden een beknopt Verhaal, van ’t voornaamste dat ’er in en buyten het Christenryk voorvalt, in ’t Ligt te brengen. (p. 1)

Hierop volgt eerst een algemeen overzicht en analyse van de stand van zaken in de diverse staten, in 1693. Daarna vindt men de gebruikelijke opgave van de nieuwste ontwikkelingen.
Grondig, goedgeschreven nieuwsblad.

Exemplaren
STCN 160010918
Full text

André Hanou