Maendelyke Samenspraken (1724)

Titelbeschrijving
Maendelyke Samenspraken over allerley uytgekipte Boeken en fraeje Historien, doormengt met Letter- Staet- Dicht- Natuur- en Wiskonstige, mitsgaders Godgeleerde, Rechtsgeleerde en andere bedenkingen.
¶ De titel is gebaseerd op informatie uit de advertentie in de ‘s Gravenhaegse Courant van 26 juli 1724.
¶ Van Abkoude (1743) noemt op p. 358 als titel: Saamenspraaken van eenige goede Vrienden over uytgekipte Boeken en allerley fraaye Historien.

Periodiciteit
De datering is gebaseerd op bovengenoemde advertentie, waarin de aflevering van juli 1724 wordt aangekondigd, ‘zullende alle Maenden vervolgd worden’. Het is niet bekend of dit laatste is gebeurd.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Volgens de advertentie uitgegeven door Martinus Schagen, ‘Boekverkoper op den Nieuwendyk in Erasmus tot Amsterdam’.

Medewerkers
Het een vertaling van de Monatliche Unterredungen Einiger Guten Freunde Von Allerhand Büchern und andern annemlichen Geschichten […] (1689- 1706), geschreven door Ernest TENTZELIUS, historieschrijver van de keurvorst van Saksen.

Inhoud
Geleerdentijdschrift.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Bronnen
¶ J. van Abkoude, Naam register of verzaameling van Nederduytsche boeken, die zedert de jaaren 1640. tot 1741. zyn uytgekomen (Leiden 1743), p. 358.

Literatuur
¶ André Hanou, ‘De geleerdentijdschriften van Marten Schagen I [II en III]’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 34 (2011), nr. 2, p. 108-117, 118-135, 136-140 [titel niet vermeld].

Rietje van Vliet