Maendelyksche Bydragen ter Opbouw van Neerlands Tael en Dichtkunde (1758-1762)

Zie Tael- en Dichtkundige By-Dragen (1758-1762).