Magazijn van Afbeeldingen (1808-1809)

Titelbeschrijving
Magazijn van Afbeeldingen tot opwekking van den leeslust en aankweking van het ontluikend redeneervermogen en gezond verstand. Voor de vroegste jeugd.

Periodiciteit
Van het periodiek verschenen gedurende de periode 1808-1809 vier stukjes, aldus de vermelding in Saakes’ Naamlijstdeel 4 (1808), p. 424, 438, 455 en deel 5 (1809) p. 55.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
De uitgever is Evert Maaskamp, te Amsterdam. De winkelprijs voor het eerste stukje, waarin 24 illustraties, bedroeg ƒ 1:0:0; een uitgave met gekleurde plaatjes kostte ƒ 1:8:0.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou