Magazijn van Algemeen Belang (1808)

Titelbeschrijving
Magazijn van Algemeen Belang. Inhoudende: I. Staatsberigten. II. Justitie en Politie.  III. Kerkelijke Zaken. IV. Schoolwezen. V. Finantien. VI. Koophandel. Fabrijken en Trafijken. VII. Zeevaard en Visscherijen. VIII. Landbouw en Veeteeld. IX. Waterstaat. X. Geneeskunde. XI. Konsten en Wetenschappen. XII. Schouwburg-Nieuws. XIII. Aanstelling van Justitieele en Politieke Beambten. XIV. Militaire Zaken en Promotien. XV. Oproep Crediteuren. XVI. Geboorten-Berigten. XVII. Trouw-Berigten. XVIII. Sterf-Berigten. XIX. Boekbeoordeelingen, Letternieuws en aangekondigde Vertalingen. Mengelwerk: A. Bijzondere en aanmerkelijke Gebeurtenissen. B. Tegenwoordigen Staat en Bevolking van onderscheiden Rijken en Staten. C. Levensch. van voorn. Mannen en Vrouwen. D. Natuur- en Weêrkundige Aanteekeningen. E. Nuttige, Vermakelijke en Dichtkundige Uitspanningen. Nisi utile est, qui facimus, stulta est gloria [‘Tenzij het nuttig is wat wij doen, is onze glorie iets ijdels’: citaat uit de Fabelsvan Phaedrus III, 17.12]

Periodiciteit
Van dit maandblad zijn niet meer dan 5 afleveringen bekend. Die worden op de titelpagina’s aangegeven als ‘1deel, 1stuk. Januarij 1808’ enzovoorts. Na februari verdwijnt echter de maand uit deze tekst.
Op de versozijde van de titelpagina van de derde aflevering vindt men de wat duistere opmerking dat die aflevering niet op 1 maart verschenen is zoals men verwachtte. Maar het Magazijn was ook niet bedoeld als ‘dadelijk Maandblad’; het zou wél van tijd tot tijd verschijnen. Nr. 3 kwam nu begin maart uit, zo deelt men verder mee, terwijl men nr. 4 eind maart kon verwachten; nr. 6 zou begin mei komen.

Bibliografische beschrijving
Elke aflevering (in octavo) heeft voor- en nawerk dat om de eigenlijke aflevering heen is gevouwen. Het voorwerk van nr. 1 beslaat de titelpagina; een melding van ‘De redacteur aan zijn landgenoten’ waarbij hij verwijst naar een in 1807 uitgekomen prospectus voor het blad en de belofte geeft dat het elke maand zal uitkomen; en een ‘Voorrede’ van ‘De Redacteurs’, gedateerd 1 januari 1808, waarin men het betreurt dat het nog geen vrede is, maar dat Napoleon alsmede (koning) Lodewijk uitstekende heren zijn. In de overige afleveringen blijft het voorwerk beperkt tot de titelpagina. Aan nr. 6 zal men een register toevoegen.
Elk nummer heeft twee segmenten (zie de titel) die elk een eigen paginering hebben. Voor 5 afleveringen samen loopt de paginering van het eerste deel op tot p. 316, van het tweede deel (het Mengelwerk) tot p. 82.
De titelpagina’s hebben een klein vignet, met de afbeelding van een inktkoker geflankeerd door een drietand en een hermesstaf (vermoedelijk verwijzingen naar zeevaart en handel). In nr. 1 vindt men tussen p. 12-13 een uitslaande plaat met de komeet die op 31 oktober 1807 te zien was.

Boekhistorische gegevens
De titelpagina’s geven: ‘Te Amsterdam, bij G. Roos. 1808’. Volgens de Naamlijst van Saakes kostte de eerste aflevering 10 stuivers (januari 1808, p. 392) en de nrs. 1-5 samen 2 gulden (december 1808, p. 478).

Medewerkers
Onder enkele bijdragen vindt men initialen: G. (2x), J., J.C.S. te Barneveld (2x).

Inhoud
De genoemde rubrieken spreken voor zichzelf.
Opvallend is de nogal pro-Napoleon houding van het blad. Er staat een soort ‘toneelladder’ in van alle schouwburgvoorstellingen en er zijn biografieën in opgenomen. De keuze lijkt willekeurig: Bernardus Bosch; Massena; Adriaan Kluit; J.R. Deiman; generaal Nogues; Semiramis; koning Christiaan VII van Denemarken. Er is ook aandacht voor verlichter verenigingen, zoals Christo Sacrum te Delft, en het joodse Tot Nut en Beschaving te Amsterdam.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 3148 G 2
Full text

André Hanou