Magazijn van Militaire Wetenschappen (1792-1793)

Titelbeschrijving
Magazijn van Militaire Wetenschappen.

Periodiciteit
Maandblad, als zodanig vermeld in Saakes’ Naamlijst van mei 1792 (p. 212-213). Aldaar opgave van het eerste stukje. In december 1792 geeft Saakes aan dat de nrs. 1-8 verkrijgbaar zijn (p. 272) en in december 1793 de nrs. 9-12, ‘Compleet’ (p. 370).

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Arnhem, J.H. Moeleman.
Saakes noemt in mei 1792 de prijs van nr. 1 à 8 stuivers; op best papier: 10 stuivers (p. 212-213). In december 1792 meldt hij dat de nrs. 1-8 verkrijgbaar zijn voor ƒ 3:4 (p. 272) en in december 1793 hetzelfde met betrekking tot nrs. 9-12 à ƒ 1:12 (p. 370).

Inhoud
Saakes meldt naar aanleiding van nr. 1:

De Stukken die men in dit Magazijn zal plaatsen, zullen genomen worden uit Hoogduitsche Tijdschriften, als het Neues Militaire Journael en meer andere, benevens Origineele Stukken, tot deze wetenschap betrekking hebbende, ook zal men daar in kleine Stukjes plaatsen die over deze Wetenschap handelen, en die van nut kunnen zijn.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou