Magazijn van Nieuwe Reisbeschrijvingen (1795)

Titelbeschrijving
Magazijn van Nieuwe Reisbeschrijvingen, (uit onderscheidene taalen.)

Periodiciteit
Saakes meldt in zijn Naamlijst van mei 1795 een ‘No. 1’ van deze slechts hier voorkomende titel (p. 134).

Bibliografische beschrijving
Uitgave in octavo.

Boekhistorische gegevens
Volgens Saakes’ Naamlijst van mei 1795 was dit Magazijn uitgegeven door De Leeuw en Krap te Dordrecht; de prijs bedroeg ƒ 1:2 (p. 134).

Inhoud
De inhoud van deze eerste aflevering was volgens Saakes:

Reize v. d. Hr. Gorain door de Republiek Genua. Reize door de Landen aan den Rhijn, in de Lente des jaars 1793, door de Hr. v. Knoblauch, N. Reize naar de Pelew-Eilanden. Reize v. d. Major Houghton, door de Binnenlanden van Afrika. Reize v. d. buitengewoone Gezanten des Konings van Engeland, naar den Keizer van China. Waarneemingen op eene Reize naar Maintz, in een Brief aan een Vriend, door C. Meiners. Reize van een Lijflander van Riga naar Warschau, in 1793.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou