Magazijn voor den Huislijken Godsdienst (1803)

Titelbeschrijving
Magazijn voor den Huislijken Godsdienst.

Periodiciteit
Dit tijdschrift zou in vier ‘stukjes’ per jaar moeten verschijnen, volgens een prospectus van Isaac Verweij (Franeker), gedateerd 1 april 1803. Het tijdschrift is mogelijk nooit verschenen.

Bronnen
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: CAHAIS 1800-1803 nr. 198 (prospectus).

André Hanou