Magazyn der Armen (1769-1770)

Titelbeschrijving
Magazyn der Armen, Werk-Lieden, Dienstboden en Huis-Lieden. Uit het Fransch vertaalt.

Periodiciteit
Deze titel is in de ENT opgenomen omdat het origineel als periodiek (in delen) is verschenen. De Nederlandstalige uitgave is in 1769 op de markt gebracht (Oprechte Haerlemsche Courant 14 november 1769); het impressum heeft als jaartal 1770.

Bibliografische beschrijving
Twee delen in octavo.

Boekhistorische gegevens
Uitgevers zijn de Leidse boekverkopers P.H. Jacqueau en Jacob Douzi, die in 1769 ook een nadruk van het Franse origineel uit 1768 hebben uitgegeven: Magazin des Pauvres, Artisans, Domestiques et Gens de la Campagne. Voor beide uitgaven hadden de uitgevers een privilege (Oprechte Haerlemsche Courant 29 april 1769). De prijs bedroeg voor beide delen ƒ 1:5.

Medewerkers
De auteur van het origineel was de populaire Franse schrijfster Jeanne-Marie LEPRINCE DE BEAUMONT (1711-1780). De vertaler is onbekend.

Inhoud
De recensent van de Nieuwe Vaderlandsche Letter-Oefeningen meldt:

Zy behandelt hier, by wyze van Zamenspraken, met gemene leiden van verschillende soort, de hoofdwaerheden van den Godsdienst, en wel inzonderheid de voornaemste plichten der Zedelere, op ene manier, die vry wel geschikt is, om het Gemeen ter lezinge uit te lokken; en hun de denkbeelden van verplichting tot Godzaligheid, Matigheid en Regtvaerdigheid op ene verstaenbare wyze in te boezemen. (deel 4-1, p. 45)

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: 711 G 5-6
¶ Full text deel 1 en deel 2

Rietje van Vliet