Magazyn, of een Verzameling van Gevallen (1741-1742)

Titelbeschrijving
Magazyn, of een Verzameling van Gevallen, zoo voorleedene, tegenwoordige en toekomende &c. &c. &c., vervattende de voornaamste gevallen van den tegenwoordigen tyd in Europa.
¶ Titel volgens een advertentie in de Leydse Courant van 13 april 1742.

Periodiciteit
Vermoedelijk een blad dat eenmaal in de 2 à 3 maanden verscheen. In genoemde advertentie wordt gezegd dat het ‘2de Deels 2de Stukje, zynde het 7reeds’ is verschenen. Er zijn geen advertenties gevonden voor méér dan 7 afleveringen. Voor nr. 3 wordt geadverteerd in de Leydse Courant op 7 augustus 1741, voor nr. 4 op 6 oktober 1741, voor nr. 5 op 8 december 1741.

Boekhistorische beschrijving
Diverse advertenties noemen als uitgever: ‘By J. Ryckhoff Junior, Boekverkoper over de Trappen van de Beurssluys [te Amsterdam]’.
Elke aflevering kost steeds 4 stuivers. Als prijs van deel 1 (5 afleveringen) wordt ƒ 1 opgegeven (Leydse Courant 13 april 1742)Aldaar wordt ook gezegd dat het blad mede is te bekomen ‘in ’s Hage by van der Kloot en Blommendaal, Leyden de van der Deysters, Rotterdam A. Obreen, Delft Boitet, Dort van Kamme, Haarlem J. van Lee, Utrecht M. Vis en Broedelet, en verders by de Boekverkopers in de andere Provintien’. In andere advertenties worden nog vele andere verkopers genoemd.

Inhoud
Enkele aanwijzingen omtrent de inhoud vindt men in de advertenties. Zo meldt de Leydse Courant van 13 april 1742: ‘Men vind in het eerste Deel, dat 5 Stukjes bedraagd […] al het voorgevallene in Duitschland van het geheele Jaar 1741’.
Dezelfde courant zegt op 11 oktober 1741, na de titel, met betrekking tot nr. 4:

vervattende het Politieq, moral, & galant, beschryvende ook deze navolgende Spreekwyzen, als 1. [onleesbaar]. 2. Op de Liefde voor ’t Vaderland; 3. Aanmerkingen; 4. De Deugt maakt wezenlyk gelukkig; 5. Prognosticatie van Nostradamus; 6. [onleesbaar]tigste heeft over Al gelyk; 7. De Eigenschappen der wufte Min; 8. Pro Memoria; 9. Memorandum; 10. Zegepraal der Onnozelheid; 11. Staat-Onzekerheden; en eindelyk Galante Voorstellingen in 25 Vragen.

Het kan zijn dat men hier te maken heeft met een vertaling (die slechts gedurende relatief korte tijd bestond) van Le Magazin, des Événemens de Toutes Sortes, Passés, Présens et Futurs, Historiques, Politiques, et Galans. Dit blad, door Jean Rousset de Missy, verscheen van 6 februari 1741 t/m 3 september 1742. Deze periodiek werd eveneens door Ryckhoff Junior uitgegeven (advertentie bijvoorbeeld in de Leydse Courant van 20 februari 1741). We hebben dan te maken met een vergelijkbaar geval als dat van de Amsterdamsche Staatkundige, Vermaakelyke en Oordeelkundige Snapper (1744-1749), waarvan bij Ryckhoff Jr. eveneens een Franse ‘Vorlage’ verscheen.
Met betrekking tot de inhoud van het Magazin, des Evénemens meldt Fabre (1991):

le Magasin réunit des nouvelles, des pièces historiques (traités, déclarations), des anecdotes, des pièces fugitives, des réflexions morales et réligieuses, des attaques contre le clan catholique de Hollande et contre J.B. Rousseau, des annonces de livres nouveaux.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Literatuur
¶ Madeleine Fabre, [lemma] ‘Magasin des Événements’, in: Jean Sgard (red.), Dictionnaire des journaux 1600-1789 (Parijs 1991), p. 782-783.

André Hanou