Mediteerende Roomsch Catholijke Christen (1798)

Titelbeschrijving
Mediteerende Roomsch Catholijke Christen.

Periodiciteit
De eerste aflevering wordt vermeld in Saakes’ Naamlijst van juli 1798 (p. 460). Volgens deze is het ‘Een Weekblad, bij Intekening’.
Die intekening werd vermoedelijk geen succes, want in een ‘NB.’ aan het einde van zijn jaar 1798 (p. 506) zegt Saakes: ‘Van de Mediteerende Roomsch Catholijke Christen […] zijn geen Opgaven ingekomen, dat deze na No. 1 verder vervolgt zijn geworden’.

Boekhistorische gegevens
Rotterdam, bij J. Thompson. De aflevering kost volgens Saakes in juli 1798 3 stuivers (p. 460).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou