Mengelschrift of Magazyn van allerhande Tafreelen (1781-1791)

Titelbeschrijving
¶ Mengelschrift of Magazyn van allerhande Zedelyke, Geestige, Schertzende, Dichtkundige Vermakelyke en Aangenaame Tafreelen.

Periodiciteit
Niet ingezien.
De STCN dateert het werk op de jaren 1781-1791. In de gedigitaliseerde kranten (Delpher) zijn er geen advertenties voor aangetroffen.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘Te Rotterdam, By Nicolaas Cornel, Drukker en Boekverkoper op de Meent over de Lomberdsche Brug’.
Nicolaas Cornel (1756-1841), die zich in 1777 in Rotterdam had gevestigd als drukker en boekverkoper, staat bekend om zijn orangistische sympathieën. Naar mate de controverse tussen orangisten en patriotten zich scherper aftekende, vond hij de heren van de Weth vaker tegenover zich. Zo kreeg hij begin 1787 een verkoopverbod opgelegd, een resolutie die na de Oranjerestauratie werd ingetrokken. Welke gevolgen het verbod had voor het Mengelschrift, is niet duidelijk.

Exemplaren
¶ STCN 301210993 (onvolledig) 

Rietje van Vliet
12-12-2021