Mengelzangen (1785)

Titelbeschrijving
Mengelzangen.

Periodiciteit
Mogelijk zijn hiervan tenminste zes afleveringen verschenen, blijkens de advertentie in de Leydse Courant van 7 november 1785:

Mengelzangen van J. Hazeu Corn. Zoon, met de nieuw gecomponeerde muziek door J.C. Pfeiffer, Organist en Klokkenist te Monnikendam, zynde No. 3, de Vreede, en No. 4, aan de Vryheid, op best Mediaan Papier, […] De No. 5, de Tegenspoed, en No. 6, de Vergenoeging, zyn op de Pers. Van No. 1 en 2, zyn nog eenige Exemplaaren te bekomen, in de Voorreden van No. 1, kan men het oogmerk van de Uitgeevers ontwaar worden […].

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Volgens genoemde advertentie is het ‘Gedrukt by Aris Tolk, Stads Drukker te Edam, en verder te bekomen by de meeste Organisten en Boekverkoopers, à 6 St. […] men kan ze ook nog op rekening of in Commissie van H. Keyzer of C. Groenewoud te Amsterdam ontbieden’.

Medewerkers
Johannes HAZEU (1754-1835) was vanaf 1791 drukker-boekhandelaar te Amsterdam. Hij drukte vooral religieus werk, en werk voor de jeugd. Zelf schreef hij vele stichtelijke liederen die lang populair zijn gebleven.

Inhoud
Het lijkt hier te gaan om gedichten of zangen, waarbij muziek gevoegd is. Dit mede blijkens de toegevoegde beschrijving van het exemplaar De Vreede (nr. 5) als ‘C4 and 1 folium with engraved music’. De titel van deze aflevering wordt daar gegeven als ‘De vreede van J. Hazeu, Corn. Zoon; met nieuwe-muziek, gecomponeert voor het claveciercijmbaal en meêr andere speel-instrumenten door J.C. Pfeiffer’.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Openbare Bibliotheek: TOONKUNST BIBLIOTHEEK KLUIS 207-I-28 (ex. De Vreede; niet geraadpleegd).

André Hanou