Mercurius (ca. 1698)

Titelbeschrijving
Mercurius.
De titel van deze mercuur (?) is ongewis. Doedijns zegt, aan het einde van nr. 104 (2 augustus 1698) van zijn Haegse Mercurius, nadat hij eerst de recente vertaling van de Mercure de la Haye heeft besproken:

Men geeft ons hoop, dat ’er binnen korten uyt Cuylemborg naer de Republijk der Aerdigheid sal vertrecken een soort van Mercuriael Geschrift, dat het Publijk sekerlijck sal voldoen; zo als af te meten is uyt de estime die men alsins betoont voor Corylon, den vermakelijken Avanturier, en Don Clarazel de Gontarnos met sijnen incomparabelen Gandales. Men mag wel seggen, Paeuwen leggen geen Uyle-eyeren; daer zijn excellente Verstanden van Vader tot Soon, die als hereditair in de familie zijn en blyven. Wanneer de Productien van dese geestige en Sinrijke Pen het licht sullen zien zal de Comedie te beter aengaen, want een acteur kan al de rollen niet alleen speelen.

Periodiciteit
Datering op grond van bovenstaande verwijzing.

Medewerkers
Doedijns lijkt te suggereren dat zijn mercuriale geestverwant is: Nicolaas HEINSIUS (1656-1718), auteur van onder meer de Vermakelijke avanturier (1695), vanaf 1695 woonachtig te Culemborg en geboren uit een familie van geleerde latinisten.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou