Mercurius Gallo-Belgicus (1684?)

Titelbeschrijving
Mercurius Gallo-Belgicus.

Periodiciteit
Er is slechts één aflevering bekend die echter is gedateerd noch genummerd. De datering is op gezag van Knuttel, maar zijn argumentatie ontbreekt. Het is niet duidelijk of het een eenmalige uitgave of een periodiek betreft.

Bibliografische beschrijving
De mercuur bestaat uit 4 pagina’s in kwarto, beginnend met een niet als zodanig vormgegeven titel (cursief, gecentreerd en in een wat groter korps dan de broodtekst).

Inhoud
De tekst heeft de indeling die in nieuwsbladen gebruikelijk is. De berichten zijn naar land ingedeeld: Barbaryen, Portugaal, Engeland, Duytslant, Spanjen. Het nieuws uit de Spaanse en Noordelijke Nederlanden heeft geen kopje meegekregen. De buitenlandse berichten beginnen met een plaatsnaam en een datum, de binnenlandse alleen met een plaatsnaam. Ieder bericht eindigt met een Latijns citaat.
Het nieuws is op satirische wijze verpakt, waarbij in een groot aantal gevallen sprake is van schepen met telling names: ’t Geloof, de Trouw, de Liefde, d’Eendracht, de Vreede, de Vryheyt. Onder Spanje wordt gezegd dat ‘alle de Hollandsche Boter, die hier ingebracht word, hoog Oranje moet zijn’. Een bericht uit Luik meldt de ziekte van Mr. de Luxemburg die pillen krijgt voorgeschreven die hem ‘tot overgeven tracht[en] te brengen’. Er lijkt hiermee te worden gezinspeeld op maarschalk de Luxembourg en de dreiging van de naderende Negenjarige Oorlog (1688-1697).
De stijl en de manier waarop de berichten zijn opgebouwd, lijken veel op de werkwijze van Hendrik Doedijns in zijn Haegse Mercurius (1697-1699).

Relatie tot andere periodieken
Niet te verwarren met de Latijnse Mercurius Gallobelgicus (1592-1638), van de roomskatholieke vluchteling Michael ab Isselt, alias D. M. Jansonius.

Exemplaren
STCN 863788149
Full text

Rietje van Vliet