Militaire Spectator (1749)

Titelbeschrijving
De Militaire Spectator.

Periodiciteit
In de ’s Gravenhaegse Courant van 19 september 1749 wordt aangekondigd dat dit maandblad ‘tegens primo November’ zal uitkomen. Omdat er van deze spectator verder geen sporen zijn teruggevonden, is het niet waarschijnlijk dat het blad ooit verschenen is.
Alle gegevens over dit blad gaan terug op deze advertentie.

Boekhistorische gegevens
Prijs: 6 stuivers.

Medewerkers
Geschreven door een ‘Subalterne Officier’.

Inhoud
Blijkens genoemde advertentie gaat de Militaire Spectator over ‘al ’t geen merkwaerdig in den dienst van tyd tot tyd is, en nog dagelyks komt voor te vallen, met fraeye Vertogen, Morale en amusante Opmerkingen voorzien’.

Relatie tot andere periodieken
Niet te verwarren met de Militaire Spectator die sinds 1832 het militair-wetenschappelijke tijdschrift voor de Nederlandse krijgsmacht is.

Rietje van Vliet