Monitor of de Britsche Patriot (1769-1770)

Titelbeschrijving
The Monitor of de Britsche Patriot.
In de Vrypostige Aanmerkingen (zie hierna) is sprake van The Monitor of de Vermaanende Britsche Patriot.

Periodiciteit
In de Leydse Courant van 25 oktober 1769 wordt geadverteerd voor de nrs. 1-2; op 10 november 1769 de nrs. 3-4. Op 3 januari 1770 worden het elfde en twaalfde vertoog aangekondigd.

Bibliografische beschrijving
Een vel in groot octavo.

Boekhistorische gegevens
Bij de aankondiging van de nrs. 1-2 staan de volgende verkoopadressen vermeld:

te Amsterdam by G. Bom en H. de Wit; Haarlem J. Bosch, J.H. v. Delden en N. Beets; Leyden C. van Hoogeveen en C. Heyligert; ’s Hage de Wed. v. Thol en Zoon, Thierry, du Mee en Wynants; Delft v.d. Smout; Schiedam Schmidt; Rotterdam de Wed. Vis, D. Vis en A. Bothal; Dord Blussé en P. van Braam; Gouda de Vry; Middelburg Sas, Gillissen en Bohemen; Utrecht de Wed. v. Poolsum en Schoonhoven enz.

De prijs is 2 stuivers.

Medewerkers
Het oorspronkelijk Engelse blad is geschreven door de Engelse journalist en gevierd politicus John WILKES(1725-1797). Hij had wegens zijn kritiek op koning George III en zijn strijd voor de rechten van de burger Engeland moeten verlaten maar werd in de aanloop van de parlementsverkiezingen van 1768 binnengehaald als een held.
Hij steunde de Amerikaanse revolutie en was door zijn radicaal-democratische opvattingen in de Republiek voor mensen als Van der Capellen tot den Pol een groot voorbeeld. Zozeer zelfs dat beide patriotten in de eigentijdse literatuur wel met elkaar werden vergeleken (zie bijvoorbeeld Dumbars Vrypostige Aanmerkingen over het Antwoord aan den Heer uit Twenthe, Amsterdam 1780, p. 73-75).

Inhoud
Het ‘StaatkundigWerk’ bevat vermoedelijk vertalingen van de bijdragen van Wilkes aan het tijdschrift The Monitor(1755-1765). Hoe deze artikelen zich verhouden tot Wilkes’ eigen Political controversy; or, weekly magazine of ministerial and anti-ministerial essays; consisting of the Monitor, Briton, North Briton, Auditor and Patriot entire(1762-1763) is hier niet uitgezocht.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ P.D.G. Thomas, John Wilkes, a friend to liberty(Oxford/New York 1996)
¶ M. Peters, ‘The Monitoron the constitution, 1755-1765. New light on the ideological origins of English radicalism’, in: The English Historical Review86, 341 (oktober 1971), p. 706-727.

Rietje van Vliet