Na-Denker (1768)

Titelbeschcrijving
De Na-Denker.

Periodiciteit
Datering op grond van een advertentie in de Oprechte Haarlemse Courant van 30 april 1768, waar nr. 1 wordt aangekondigd. Of er meer afleveringen zijn verschenen, is niet bekend.

Boekhistorische gegevens
In genoemde advertentie worden de volgende adressen genoemd:

t’Amsterdam by de Erven Houttuyn, Esveldt, Yntema en Tieboel en Conradi; Nymegen Wolfsen; Arnhem Nyhof; Dordrecht A. Blussé; Haarlem J. Bosch; Delft van der Smout; ’s Gravenhage Bouvink; Leiden P. van der Eyk; Rotterdam R. Arrenberg; Monnikendam Tjallinga; Middelb. Gillissen; Utr. G. v.d. Veer; Leeuwaarden Chalmot; Harlingen v.d. Plaats en Groningen J. Crebaz.

De prijs bedraagt 1½ stuiver.

Relatie tot andere periodieken
Nr. 1 is een reactie op nr. 273 van De Denker, dat handelt over ‘Beginsels van den Oorlog onder de Filosoofen in China’. Zie de nrs. 282-283 voor een algemene reactie van De Denker op de kritiek op dit China-vertoog.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet